Valdyba

Dr. Lina Džiaugytė-Eyeberdiyev

Eglė Stancevičienė

Simona Daubarė

Dr. Jaunė Razmienė

Karolina Mikalauskienė

Sandra Petrauskienė

Iždininkas